Lån af lokaler

Kulturhus Trommen råder over forskellige sale, mødelokaler og områder, der lånes ud til folkeoplysende foreninger i Hørsholm kommune til ikke kommercielle arrangementer.

Der er mulighed for at låne: Stortrommen, Lilletrommen, foyerområdet samt Kulturhusets mødelokaler. Stortrommen, Lilletrommen og foyeren kan bookes ved at kontakte Trommens administration i god tid på mail: Trommen@horsholm.dk. De øvrige mødelokaler kan bookes ved at følge dette link: Hørsholm kommunes lokalebookingsystem.

Lilletrommen

Lilletrommen er ca. 200 m² og indeholder en standardopstilling med 42 biografstole og projektor samt lærred. Salen kan mørklægges.
Lilletrommen kan bookes på hverdage fra kl. 9.00 – 22.00 med mulighed for at komme ind i salen fra kl. 8.30.
Det er gratis at låne lokalet, men Trommens tekniske udstyr og installationer må kun anvendes at Kulturhus Trommens tekniske medarbejdere, og låner skal ved alle arrangementer påregne udgifter til tekniker/afvikler svarende til 3.700 kr. eks. moms.


Lånet inkluderer kun lokale med standardopstilling og rengøring, men er eksklusiv projektor, pa-anlæg, mikrofoner, personale etc. dette kan lejes og skal betjenes af Trommens tekniske personale.
Særlige opstillinger i salene aftales med Trommens administration, og vil blive prissat ud fra de konkrete ønsker, der er fra lejers side. (Med udgangspunkt i timeprisen for servicepersonale).

Trommen

Trommen er ca. 540 m² (84 m² balkon) og indeholder en standardopstilling med stolerækker på tribune og balkon samt en scene på 8 m x 14 m. Standardopstilling giver mulighed for 237 siddende personer.
Teleskoptribunen kan foldes sammen og skabe mulighed for at et stort gulvareal, hvor der kan opstilles borde og stole til max. 180 personer.
Trommen kan lånes på hverdage fra kl. 9.00 – 22.00 med mulighed for at komme ind i salen fra kl. 8.30.
Det er gratis at låne lokalet, men Trommens tekniske udstyr og installationer må kun anvendes at Kulturhus Trommens tekniske medarbejdere, og lejer skal ved alle arrangementer påregne udgifter til tekniker/afvikler svarende til 3.700 kr. eks. moms for et heldagsarrangement (8 timer).

Lånet inkluderer kun lokale med standardopstilling og rengøring, men er eksklusiv projektor, pa-anlæg, mikrofoner, personale etc. dette kan lejes og skal betjenes af Trommens tekniske personale.
Særlige opstillinger i salene aftales med Trommens administration, og vil blive prissat ud fra de konkrete ønsker, der er fra lejers side. (Med udgangspunkt i timeprisen for servicepersonale).

Særlige opstillinger i salene aftales med Trommens administration og vil blive prissat ud fra det konkrete ønske, der er fra lejers side. (Med udgangspunkt i timeprisen for servicepersonale)

Udstyr og ydelser i forbindelse med leje af salene skal aftales med Trommens administration:

Udstyr      
Projektor     1.600,00 kr.
PC     500,00 kr.
PA system     2.100,00 kr.
Trådløs mikrofon   375,00 kr.
Mikser     450,00 kr.
Band setup     2.600,00 kr.
Lys setup     2.100,00 kr.
       
Mandskab      
Tekniker     3.700,00 kr.
Tekniker timer udover   550,00 kr.
Afvikler     3.700,00 kr.
Afvikler timer udover   550,00 kr.
Planlægning pr. time   550,00 kr.
Service/bar personale   300,00 kr.
       
Øvrigt      
Cafébord pr. stk   60,00 kr.
Langbord 190x80   60,00 kr.
Dug pr. bord     40,00 kr.
Billetoprettelser og salg   1.100,00 kr.
Stolerækker foran scenen   1.100,00 kr.Det er låners ansvar, at salene efter brug afleveres ryddeligt og i samme stand som ved lejens påbegyndelse.

Aftale om leje
Ved indgåelse af låneaftale udarbejder Kulturhus Trommen en kontrakt, som godkendes og underskrives af udlejer og låner. Faktura vil blive fremsendt efter afholdelse af arrangementet og skal betales inden 8 dage.

Servering ved arrangementer i Kulturhus Trommen.
Hvis lejer ønsker forplejning til arrangementet, er der mulighed for at aftale og bestille direkte hos Restaurant KozyKitchen i Kulturhus Trommen.
Lejer må ikke selv medbringe mad og drikkevarer ved leje af Lilletrommen eller Trommen.

Spørgsmål vedrørende leje kan rettes til Trommens administration på tlf. 48495350, mail: trommen@horsholm.dk