Lej en sal

Kulturhus Trommen er der to sale som lejes ud til arrangementer – Lilletrommen og Trommen.

Lilletrommen

Er ca. 200 m² og indeholder en standardopstilling med 42 biografstole og projektor samt lærred. Salen kan mørklægges.
Lilletrommen kan bookes på hverdage fra kl. 9.00 – 22.00 med mulighed for at komme ind i salen fra kl. 8.30.
Lejeprisen er 8.000 kr. eks. moms for et heldsagsarrangement (8 timer)

Lejen inkluderer kun lokale med standardopstilling og rengøring, men er eksklusiv projektor, pa-anlæg, mikrofoner, personale etc. Lilletrommens tekniske udstyr og installationer må kun anvendes at Kulturhus Trommens tekniske medarbejdere, og lejer skal ved alle arrangementer påregne udgifter til tekniker/afvikler svarende til 3.700 kr. eks. moms for et heldagsarrangement (8 timer)

Særlige opstillinger i salene aftales med Trommens administration, og vil blive prissat ud fra de konkrete ønsker, der er fra lejers side. (Med udgangspunkt i timeprisen for servicepersonale).

Stortrommen

Er ca. 540 m² (84 m² balkon) og indeholder en standardopstilling med stolerækker på tribune og balkon samt en scene på 8 m x 14 m. Standardopstilling giver mulighed for 260 siddende personer.
Teleskoptribunen kan foldes sammen og skabe mulighed for at et stort gulvareal, hvor der kan opstilles borde og stole til max. 200 personer.


Trommen kan bookes på hverdage fra kl. 9.00 – 22.00 med mulighed for at komme ind i salen fra kl. 8.30.
Lejeprisen er 14.000 kr. ex. moms for et heldagsarrangement (8 timer).

Trommens tekniske udstyr og installationer må kun anvendes at Kulturhus Trommens tekniske medarbejdere, og lejer skal ved alle arrangementer påregne udgifter til tekniker/afvikler svarende til 3.650 kr. eks. moms for et heldagsarrangement (8 timer)

Særlige opstillinger i salene aftales med Trommens administration og vil blive prissat ud fra det konkrete ønske, der er fra lejers side. (Med udgangspunkt i timeprisen for servicepersonale)

 

Priser:

      Pris
Lokaler:      
Stortrommen   14.000,00 kr.
lilletrommen   8.000,00 kr.
Prisen er for et heldagsarrangement på max 8 timer  
       
Udstyr      
Projektor     1.600,00 kr.
PC     500,00 kr.
PA system     2.100,00 kr.
Trådløs mikrofon   375,00 kr.
Mikser     450,00 kr.
Band setup     2.600,00 kr.
Lys setup     2.100,00 kr.
       
Mandskab      
Tekniker     3.700,00 kr.
Tekniker timer udover   550,00 kr.
Afvikler     3.700,00 kr.
Afvikler timer udover   550,00 kr.
Planlægning pr. time   550,00 kr.
Service/bar personale   300,00 kr.
       
Øvrigt      
Cafébord pr. stk   60,00 kr.
Langbord 190x80   60,00 kr.
Dug pr. bord     40,00 kr.
Billetoprettelser og salg   1.100,00 kr.
Stolerækker foran scenen   1.100,00 kr.

Det er lejers ansvar, at salene efter brug afleveres ryddeligt og i samme stand som ved lejens påbegyndelse.
Trommens personale kan varetage disse opgaver mod betaling.

Aftale om leje
Ved indgåelse af lejeaftale udarbejder Kulturhus Trommen en kontrakt, som godkendes og underskrives af udlejer og lejer. Faktura vil blive fremsendt efter afholdelse af arrangementet og skal betales inden 8 dage.

Servering ved arrangementer i Kulturhus Trommen.
Hvis lejer ønsker forplejning til arrangementet, er der mulighed for at aftale og bestille direkte hos Restauranten i Kulturhus Trommen
Lejer må ikke selv medbringe mad og drikkevarer ved leje af Lilletrommen eller Trommen.


Vedr. Folkeoplysende foreninger i Hørsholm ved ikke kommercielle arrangementer
Godkendte folkeoplysende foreninger i Hørsholm Kommune har mulighed for at leje Lilletrommen og Trommen vederlagsfrit ved ikke kommercielle arrangementer (dvs. uden billetsalg), men vil blive opkrævet betaling for tekniker/afvikler. Andre ydelser og div. teknisk udstyr tilkøbes i forbindelse med lejen.
Alle priser er eksklusiv moms.

Spørgsmål vedrørende leje kan rettes til Trommens administration på tlf. 48495350, mail: trommen@horsholm.dk

 

Venlig hilsen

TROMMEN